Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Архив ДСХ

1. Из речта на д-р Атанас Москов на 41 конгрес на БСДП- първи фрагмент /1995 г./

2. Втори фрагмент от речта на д-р Атанас Масков пред 41-я конгрес на БСДП

3. Списание "Политика" 30.01.2009

4. Поздравителен адрес от БЗНС "Александър Стамболийски" 

5. Поздравителен адрес от Сметната палата

 

6. Поздравителен адрес от Конфедерация на българската индустрия

 7. Поздравителен адрес от БСП Оборище -1 страница;   Поздр адрес 2 страница

8. Поздравителен адрес от Президента на РБ

9. Поздравителен адрес от председателя на КНСБ

10. Поздравителен адрес от изп.директор на сп. "Икономика"

11. Статия на д-р Атанас Москов във в. "Свободен народ" 1994 г. (сканирана 1 част)

     - 2 част  на статията

12. Видеоклип Акция на ДСХ и БСП на метростанция Обеля за референдума

13. Юрий Дудев -председател на българската асоциация на кооперативните кредитни организации

Интервю: Цел на кредитирането е стартиращият бизнес