Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Зам.-председателят на ДСХ Ангел Чакъров влиза в битката за Пловдив

http://dshbg.org/uploads/product_images/f0fggc0jfole4apd.jpgАнгел Чакъров е една от емблемите на партия „Движение за социален хуманизъм“. Заместник-председател е от учредяването й през 2003 година.

Той влиза в битката за Пловдив, повеждайки отбора си от доказани професионалисти.

С неговият екип ще работят за прилагане на пряка демокрация в услуга на пловдивчани и

- Намаляване данъчното бреме на пловдивчани с 20 милиона лева годишно .

- Въвеждане на безплатни карти за пенсионери и ученици, като върнем градския транспорт на пловдивчани.

- Облекчаване работата на пловдивския бизнес като намалим бюрокрацията чрез увеличаване на електронните услуги.

- Намаляване на таксите в яслите и детските градини с 50% , и допълнително създаване на денонощни центрове към вече съществуващите .

- Отпадане на таксите за гаражите по райони и оптимизиране на тяхното разполагане и използване.

- Изграждане на центрове за рехабилитация и интеграция на деца , младежи и възрастни с увреждания с цел равен шанс за всеки .

- Създаване на „ Център за толерантност и подкрепа на спортните клубове и техните фенове” .

- Премахване на синя зона , облекчаване на трафика в централна градска част чрез изграждане на пешеходни зони и общински многоетажни паркинги.

- Създаване на нов „Център 112-Пловдив”

- Обновяване и подобряване на градската система за водоснабдяване и канализация.

- Узаконяване на съществуващите проблемни жилищни сгради съобразно закона.

- Изграждане в районите на площадки за ежедневен отдих и спорт със санитарни възли.

- Оказване на пълно съдействие и подкрепа на пловдивската култура.

http://dshbg.org/uploads/product_images/pi0nkc1fbe5ackf3.jpg