Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Среща на "Коалиция за възраждане на Община Горна Оряховица" с възрастните хора от клуба на пенсионера

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/e4bg35nmbgpoe5gi.jpg                                       

Никола Колев и кандидати за общински съветници на "Коалиция за възраждане на Община Горна Оряховица", сред които и Ваня Василева, представител на ДСХ, бяха на гости на възрастните хора от Клуб на пенсионера „Филип Тотю” - гр. Горна Оряховица.

Кандидатът за кмет от "Коалиция за възраждане на Горна Оряховица" за пореден път беше посрещнат подобаващо, а възрастните хора припомниха как Никола Колев им е помагал в предишните си мандати. Представителите на "Коалиция за възраждане на Горна Оряховица" участваха в своеобразен дебат с възрастните хора по теми свързани с благоустрояването, социалната и пенсионна политика и бъдещето на Горна Оряховица.

http://dshbg.org/uploads/product_images/o0gg1ai3okefhd1n.jpg

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/el1dgdb5eof5cpdp.jpg