Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
ГЕРБ и Реформаторски блок подкрепят кандидатурата на Николай Димитров за кмет на с. Скравена, общ. Ботевград

http://dshbg.org/uploads/product_images/kbpa3em1jgk5235p.jpg