Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

До

Негово Светейшество Неофит,

Патриарх български и Митрополит Софийски

Светия Синод на Българската православна

църква – Българска патриаршия


Б л а г о д а р с т в е н  а д р е с

Ваше Светейшество,

Ваши Високопреосвещенства,

 

Ние социалните хуманисти – социалдемократи, обединени в Движение за социален хуманизъм, верни чеда на родната православна църква изказваме нашата синовна благодарност и признателност по повод категоричната, аргументирана позиция на Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия, против ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа, за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, т.н. Истанбулска конвенция.

Ние споделяме, изложените аргументи от теологичен и държавническо - правен характер във Вашето становище.

За нас няма съмнение, че така наречената джендър идеология, която ни се вменява, като задължителна норма за българската държава и общество, чрез Истанбулската конвенция има за цел разрушаването на християнска Европа към която принадлежи и нашето отечество България.

Тази разрушителна идеология отхвърля християнските ценности, култура и цивилизация. Насочена е срещу семейството и нагло посяга върху неговите права и задължения по възпитанието на бъдещите граждани на обществото с цел формирането на човек на новото време, на постисторически човек – човек без родители, без Отечество, без история, без вяра и християнски добродетели – така наречения „социален конструкт“.

Ние българи родолюбиви християни виждаме, че Истанбулската конвенция обслужва целите и идеологията на глобалния процес за ликвидиране на националните държави и нациите и цялостното трансформиране на днешното човечество и световен ред, за целенасочено отмиране на хилядолетната „библейска“ ера.

Далечната цел е постигането на свят на транснационални могъщи корпорации при лидерството на финансовия капитал, населен с индивиди – мутанти, обслужващи ненаситен за богатство и печалби елит.

Наш дълг е да опазим България с над 1300-та годишна история само на Балкански полуостров като суверенна държава в лоното на източноправославната цивилизация. Подкрепяме развитието на Обединена Европа като Съюз на суверенни Отечества.

Ние социалните хуманисти винаги сме защитавали равноправието между мъжете и жените в житейски и професионален план, против всякакво насилие. Оценяваме огромната роля на жените за съществуването и развитието на човечеството като един по- справедлив свят. Но, сме категорично против джендъризма!

Уважаеми духовни бащи на българския народ!

Битката за защитата на българската идентичност, ценности и добродетели, култура, традиции, християнски морал и прочие – битка за защита на нацията и държавата е започната.

Нашият народ в историческото си развитие многократно е показал своята решимост за устояване на българското си самосъзнание, основано на християнските ценности и родолюбието. Устояли сме на пет вековното турско робство в съчетание със стремежа на гръцката патриаршия да обезличи българската народност.

Огромна е ролята на българското духовенство за укрепване на народностното самосъзнание и в успешната борба за възраждането ни като народ и държава.

Днес в съдбовен за християнското и българското ни самосъзнание момент архиерейте народната ни източноправославна църква отново се изправят в защита на моралните и духовните ни устои на нашето общество, в защита на семейството и традиционното възпитание на децата и младежите срещу попълзновенията на джендъризма.

Благодарим Ви!

Заедно ще успеем!

 

Председател и Представляващ ПП „Движение за социален хуманизъм“

Ст. н.с.инж. Александър Радославов

 

10 февруари 2018 г., София