Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Школа за политически лидери
Анонс за Школа за политически лидери

Кратка презентация