Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
ТТИП е икономическото НАТО

Планираното споразумение е атака на транснационалните корпорации, убеден е икономическият експерт Джон Хилъри

Кристиела Симеонова

 

Джон Хилъри е изпълнителен директор на организацията "Война с лишенията" (War on Want), която се бори срещу бедността в развиващите се страни. През последните 20 години той пише по въпроси, свързани с търговията и инвестициите. През 2013 г. е назначен за хоноруван професор в колежа по политика и международни отношения на Нотингамския университет.

Хилъри бе в София във връзка с кампанията срещу Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции "Стоп ТТИП". Той е сред основните експерти, които участват в движението срещу ТТИП. Той е и автор на брошурата "ТТИП - харта за дерегулации, атака срещу работните места и края на демокрацията". Брошурата може да се изтегли на английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, словенски, испански и шведски - http://rosalux-europa.info/publications/books/TTIP_EN/. Вече е издадена и на български в сътрудничество със сдружение "Солидарна България", в превод на Илиан Станчев и редактори Чавдар Найденов и Даниела Пенкова. Преди ден Джон Хилъри изнесе публична лекция, в която представи основните проблеми на ТТИП и дейностите на европейското движение срещу споразумението.

ТТИП е търговско и инвестиционно споразумение от нов тип, различно от старите подобни споразумения... /продължение/