Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
За социалния хуманизъм в община Троян

ЗА НАС понятието социален хуманизъм не е куха фраза. Това е дълбоко убеждение, наша философия и вяра. И го доказваме с делата си - това заяви водачът на листата за общински съветници на ДСХ в Троян, бизнесменът Иван Макариев /продължава/