Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Мария Живкова, представител на ДСХ в листата на МК

http://dshbg.org/uploads/product_images/ilof0ei4mjfpkdbk.jpg