Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
"Коалиция за възраждане на община Горна Оряховица": Време за промяна!

http://dshbg.org/uploads/product_images/ik2f25ihpfngf5ga.jpg

http://dshbg.org/uploads/product_images/1b5ndpjbci52ge34.jpg