Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
С разум, съвест и морал за Хасково с № 12

http://dshbg.org/uploads/product_images/1ijc01gi5fhlp1d1.jpg

Иван Педев е областен председател на "Движение за социален хуманизъм" в Хасково. Член на НИС на ДСХ от учредяването, общински съветник от ДСХ в Хасково в периода 2006-2007 г. Има висше юридическо образование – Софийски университет, специалност „Право“. Работил е като районен прокурор в Хасково. От 1992 г. е адвокат на свободна практика.