Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
За по-добра социална политика в община Мадан с №4

http://dshbg.org/uploads/product_images/di315omlebfdh0ka.jpg

http://dshbg.org/uploads/product_images/mhh1apdgacbkceoh.jpg