Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Коалиция "Обединени за Дупница"

Местна Коалиция "Обединени за Дупница" (ПП ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ И ПП "Движение за Социален Хуманизъм") включва 13 предприемачи и общественици, които искат по-добро бъдеще за общината си!

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/b1no013b43jk1cpi.jpg

 

 http://dshbg.org/uploads/product_images/o2mdeo3ogj12igbf.jpg

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/edcnjk3i234nhk3i.jpg