Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Социалдемократи за един по-добър и достоен живот в община Русе

http://dshbg.org/uploads/product_images/cbco4bomf14pcghn.jpg