Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
С № 19 за Сливен: Промяната продължава!

http://dshbg.org/uploads/product_images/kgia4dlkb12cm3d5.jpg

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/g3pme4lkkjemni13.jpg

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/d4b5jhp0nh34a2fh.jpg