Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Таня Ценова: Ботевград се нуждае от нов морал в управлението, от нова енергия, от ново начало

Уважаеми съграждани, госпожи и господа!

Обръщам се към вас с ясното съзнание, че изпитвате умора от политическите речи и предизборните обещания. Не възнамерявам да се включвам в общия хор.

Искам само да ви напомня, че както в живота, така и в политиката има едно желязно правило - важно е да се знае не само какво се казва, но и кой го казва! Това е и разликата между нас и нашите опоненти. Всички са в правото да ви обещават каквото си искат. Вместо обещания дойде време да се дават отговори, на вас, гражданите. Вместо празни обещания ние предлагаме решения. Решения, които се реализират в кратки срокове. Решения, чийто резултат може да се види, да се усети, да се ползва!

Всички знаем,че този избор за Скравена и Община Ботевград е от жизнено важно значение, защото в общината има още много нерешени казуси и хората очакват нещо да се промени. Затова и ние смятаме, че е необходима промяна. Промяна в целите, мисленето, в действията.

Аз и останалите кандидати за общински съветници начело с водача на листата г-н Цветан Миньовски и кандидатът за кмет на село Скравена г-н Николай Димитров сме готови да работим за тази промяна. Да работим честно и открито, с екип от знаещи и можещи хора, защото искаме Ботевград и Скравена да бъдат място, в което се раждат децата ни, в което учат, работят и създават семейства.

Ботевград се нуждае от нов морал в управлението, от нова енергия, от ново начало, за да тръгне най-после в желаната позитивна посока. Няма да чуете от мен нереалистични обещания за розово бъдеще, а списък от ангажименти, с реални срокове за тяхното изпълнение.

Нашата програма е реалистична, но в същото време амбициозна и трудна. Това са ангажиментите на политическа партия Движение за социален хуманизъм, а именно в нашата платформа е залегналo и eдно предложение за създаване на местна структура от специалисти, която да обединява всички области.

ПП „ДСХ” има позитивна платформа, в която се открояват позициите за определени каузи. Социалният хуманизъм е ценностна и политическа система на 21 век. Такава малка партия може да бъде коректив в местното управление.

Гордея се, че съм тук с Вас! Гордея се с това, че ще мога да бъда полезна на Скравена и Общината. Животът се състои в това да обичаш, да служиш, да помагаш и да даваш смелост на хората. В ръцете на човек със силни ценности и благородна цел, богатството и влиянието могат да бъдат мощни движещи сили за добро.

Скъпи приятели, уважаеми съграждани! Утре е ден за размисъл. В деня за размисъл посейте мисъл! А в деня на 25.10. пожънете действие!

Действие с бюлетина номер 11!

Бъдете Благословени!

Благодаря Ви!

 

Искрено Ваша:

Таня Ценова, кандидат за общински съветник от партия "Движение за социален хуманизъм" в община Ботевград

23.10.2015 г.