Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Александър Радославов отпразнува 75-годишния си юбилей сред приятели и колеги

Председателят на ПП „Движение за социален хуманизъм“ Александър Радославов отпразнува 75-годишният си юбилей сред приятели и колеги.

Ст. н. с. Александър Радославов е роден 29 юни 1942 г. в София. Завършил е Техническия университет, специалност технология на металорежещи машини. Има следдипломна квалификация в областта на опаковането в Лондон като стипендиант по проект на ПРООН, завършен курс за преквалификация по базисна мениджърска подготовка в Българо-американския център "ИКОНОМИНТЕЛЕКТ" и по висш мениджмънт към Европейския институт по мениджмънт в Германия.

Радославов е автор на 41 броя научно-приложни трудове, публикации и научни доклади. Притежава 16 броя авторски свидетелства и промишлени образци. Ръководи и участва в 194 броя внедрени творчески и научно-приложни разработки. Негово дело са 73 научноизследователски теми и задачи.

Председател е на партия "Движение за социален хуманизъм" от 2003 година. Народен представител в 40-то и 41-во НС от Коалиция за България.

 http://dshbg.org/uploads/product_images/ljfh0k4plmdahfj3.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/f5h503bglkadp4c5.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/eg2dafgmdgfillpc.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/13hn5dge444had10.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/ddakioam5pljog3i.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/j4g2e3i51ici3eoa.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/4gnhp13gcijc5pob.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/ica2mi4o03cc5hhb.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/cgaj42gmoam3ln5p.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/ji0gk2a05knmlmkn.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/ff1cbhjficce3m02.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/5fk54fp33om2eanm.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/cnk52g0n50jjg1a1.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/g1idflbodadkjkpa.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/ac4hp4pd1p1lo1i1.JPG

 

http://dshbg.org/uploads/product_images/pklple0djn3kfl3f.JPG