Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Позиция относно: Ратификацията на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Позиция Относно: Ратификацията на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“ т.нар. „Истанбулска конвенция“

 

Националният изпълнителен съвет на ПП „Движение за социален хуманизъм“ е категорично против ратификацията на тази Конвенция от българското Народно Събрание.

Ние разглеждаме този документ като съдбовен за българския етнос и българската държава.

Под прикритието за борба с насилието над жените и домашното насилие Конвенцията вменява на ратифициралите я държави узаконяване на т.нар. джендър идеология. Налага в българския правен мир и общество т.нар. „Социален пол“ означаващ: „Социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“. По такъв начин се предвижда да се осигури защита от насилие без всякаква дискриминация по пол; Социален пол /български превод на джендър/; раса; сексуална ориентация; идентичност, основана на пола /чл.4, т.3/. Задължават се: „Страните да предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културните модели на поведение на мъжете и жените с цел изкореняване на предразсъдъци, обичай и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на постстереотипните роли на жените и мъжете“ /чл.12, т.1/.

Практически се детерминират, като престъпления съпротивата срещу извращенията и дори моралното им неприемане. Задължават се страните да включат учебен материал за учащите се /от началното до висшето училище/ по въпросите „Равновопоставеност на половете“, „Нестандартните роли на пола“ и прочие. Нещо повече, предвежда се ако в родната страна на даден човек не му признават въпросните нестандартни роли и той пристигне у нас, да получи статут на беженец?! /чл.14/.

Подчертаваме, че в Конвенцията и в обяснителния доклад към нея изрично е записано, че не се допуска страните да изразяват резерви по текстовете, с изключение на пет члена с несъществено значение.

Обръщаме внимание на българската общественост, че Конвенцията следва досегашните действия на Съвета на Европа за узаконяване и привилигироване на „Транссексуалността“. Представената в България през 2016 година „Стратегия на Съвета на Европа за правата на децата“ (2016-2021) обявява семейството за източник на насилие срещу децата и лансира „сурогатното майчинство“. Записано е, че правата на детето са в унисон с препоръка СМ/REC /2010/5 на Комитета на Министрите за борба с дискриминацията заради сексуална ориентация и джендърна идентичност. Именно, според тази препоръка /чл.18/ държавите трябва да отменят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст за еднополови сексуални актове, а еднополовите бракове да имат еднакви права с разнополовите /чл.23 и чл.24/. С други думи така наречената джендърна политика на Съвета на Европа принуждава България и българския народ да се откажат от своята идентичност, християнски морал, нравственост, култура, които сме изграждали над хилядолетие и защитавали през вековете на живот и смърт.

Именно християнските ценностти и добродетели и просветителската роля на българската държава и църква, за укрепване и разпространение на славяно – българската писменост и език, делото на светите братя Кирил и Методий са издигнали България, като могъща държава. Този български дух ни е помогнал да се запазим, като и народ през пет вековното турско робство и отново да се възродим с помощта на братска Русия, след освободителната Руско-турска война.

Изказваме нашата синовна благодарност към Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия начело с нашия патриарх Негово Светейшество Неофит за категоричната, аргументирана позиция срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция, с което за пореден път доказват ролята на нашата Православна църква в защита на българщината и българската държавност.

Категорично против Истанбулската конвенция, е позицията на Епископалната конференция на Католическата църква в България. Конвенцията се охарактеризира, като основа за идеологическа и културна революция и дискриминация на идеологическа основа, налага насилствено възпитание в дадена идеология, което е забранено от чл.37 на Конституцията. Налага се нов обществен ред, в който семейството се маргинилизира, а държавата си присвоява неограничен контрол върху него, е мнението на католиците.

Аналогично остра е реакцията срещу тази Конвенция на Обединените Евангелисти църкви в България.

Българското Мохамеданско вероизповедание също се изказа против джендър идеологията, прокарвана като задължаваща норма за българско общество от Истанбулската конвенция.

Много красноречива и категорична е позицията на папа Франциск, днешния глава на Римокатолическата църква за джендър идеологията. Цитирам негови изявления и интервюта: „Преживяваме момент на изтребление на човечеството, като Божий образ. Днес в училище учат децата – децата ! – че всеки може да избере своя пол, и това е ужасно! Същността на тази идеология е трансформация на реалността, създаване на една фалшива, паралелна реалност, която се стреми да подмени и подчини истинската действителност. Десетки милиони загинаха заради изкуствената „реалност“ на расовата теория (нацизма-б.р.....)“ „Джендър идеологията е глобална война без оръжия. Това е разрушителна идеология. Ние трябва да се защитим от тази идеологическа колонизация... Ако ние се провалим в тази наша отговорност, ще победи разрушението... Една стара пословица гласи: Бог прощава винаги, човек – понякога и природата никога. Това е сериозно предупреждение за тези, които предизвикват природата и обществото, и въвличат в това и своите деца...“

Своя глас срещу ратификацията на Конвенцията издигнаха и крупни български учени, академиците Антон Дончев, Константин Косев, Георги Марков, Стефан Воденичаров, Благовест Сендов, Васил Сгурев, Людмил Статков, Васил Гюзелев, Дамян Дамянов.

Приветстваме водещата роля на БСП и парламентарната група „БСП лява България“ начело с г-жа Корнелия Нинова срещу ратификацията на Истанбулската конвенция и нейното отегляне от дневния ред на Народното събрание. Предложените от левицата промени в българските закони са по същество достатъчни от юридическа гледна точка за борба с насилието срещу жените и домашното насилие, без ратификацията на Конвенцията.Такъв подход е безконфликтен и справедлив за решаване на проблема.

По принцип подкрепяме предложението за национален Референдум за ратификация на Истанбулската конвенция.

Поздравяваме ПП „Нова Зора“ с председател г-н Минчо Минчев и вестник „Нова Зора“ за категоричната им и безкомпромисна защита на българската държавност и идентичност. Вестник „Нова Зора“ разкрива пагубната роля на джендър идеологията на българското общество и държава, за йезуитската същност на Истанбулската конвенция. Нещо повече, читателите се убеждават, че джендър идеологията е едно от оръжията на световния олигархат и на техните съдружници от Брюксерския елит за раздържавяване на човечеството и превъръщането му в конгломерат от транснационални компании под лидерството на финансовия капитал, населени от „постисторически човеци – без родители, без Отечество, без вяра и въжделения и без бъдеще. Човеци на мига, на наслажденията и на забавленията.

За отглеждане на този постисторически човек в България от двадесет години се прилага джендър образование за учители, детски градини, студенти, училища от неправителствени организации: „Джендър проект в България“ и други финансирани от различни фондове и фондации от САЩ, „Отворено общество“ на Сорос и прочие, и то със съдействието на МОН.

Признателни сме за национално отговорните позиции на ВМРО и Атака и на всички други партии, неправителствени организации, народни представители и граждани, които се обявиха против ратифицирането на Конвенцията.

Отдаваме дължимото признание и на 8-те министри от Правителството на господин Борисов, които се противопоставиха на ратификацията.

В заключение, призоваваме българските институции, вероизповеданията и българските граждани, решително да продължат активно борбата срещу ратификацията на Истанбулската конвенция до победен край.

В името на България и българския народ да се обединим срещу политиката на кукловодите, на глобализма за разрушаване на днешната цивилизация, християнаски ценостти и култура – основа на днешна Европа, за дехуманизация на човешката личност и превръщането й в мутант, в изкуствен конструкт.

Джендър идеологията стимулира, защитава и налага по същество промени в човека на генетично равнище под благовидната и благородна защита на правата на жените и срещу домашното насилие.

Ние, социалните хуманисти – социалдемократи, винаги сме защитавали равнопоставеността между мъжете и жените и против всякаква форма на насилие. Ние обаче сме категорично против налагане на джендър идеологията, включително и от Съвета на Европа, с така наречената Истанбулска конвенция.

 

30.01.2018 г.                                        НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ