Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
ОБРЪЩЕНИЕ до членовете и симпатизантите на ПП ДСХ

Уважаеми приятели,

ПП ДСХ винаги е отстоявала позицията за държавна собственост и управление на стратегическите отрасли, подотрасли и производства в Република България. За нас успешния мениджмънт е в основата на каквото и да е производство, независимо от собствеността. Поголовната приватизация извършена у нас продиктувано от неолибералния подход доведе до трагични последици. Такъв красноречив пример е приватизацията на електроразпределителните дружества. Фрапантен случай е приватизацията на 40% от електропреносната мрежа от държавната фирма ЧЕЗ. Парадоксът е, че българско държавно дружество е приватизирано от чуждестранно държавно дружество. Ние категорично осъждаме сделката между ЧЕЗ – Прага и българската фирма на г-жа Гинка Върбакова. Това крие рискове за българските потребители.

Призоваваме Ви за активно участие в инициираната и организирана от БСП подписка „Да се спре продажбата на ЧЕЗ“ като се свържете с представителите на общинските ръководства на БСП.

Приветстваме позицията и действията на Ръководството на БСП и Парламентарната група на „БСП лява България“.

 

Оперативно бюро на НИС на ПП ДСХ