Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Писмо до Корнелия Нинова

До г-жа Корнелия Нинова

Председател на НС на БСП

и Председател на ПГ „БСП лява България“

 

 

Уважаема г-жа Нинова,

Приемете нашите поздравления към Вас като председател на Парламентарната група „БСП лява България“ по повод Вашето предложение към парламентарните групи в Народното събрание за обща Декларация относно позиция във връзка с ескалиращото напрегнато международно положение.

Движение за социален хуманизъм се солидаризира и подкрепя конкретните изложени от Вас от трибуната на НС формулировки и изказани мотиви. Ние, също смятаме, че България в сегашния момент трябва да бъде посредник и активен участник в диалога на ЕС и Руската федерация за нормализиране на отношенията.

Очевидно е, че както международното положение, така и българската действителност налагат обща мобилизация и консолидация на националноотговорните леви, лявоцентристки, патриотични и други партии и организации за провеждане на политика и действия в защита на националните интереси и общи ценности, които отстояваме.

Призоваваме БСП и ПГ „БСП лява България“ да инициират среща за формулиране на общи позиции и Програма за действие.

Движение за социален хуманизъм изразява готовност за пълноценно съдействие и участие.


С партньорски привет,

Председател на ПП ДСХ:

Ст.н.с. Александър Радославов

30.03.2018 г. София