Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Информация от Секретариата на ПП на ДСХ

На 19 май 2018 г. в гр. София се проведе ІІІ Редовен конгрес на ПП „Алтернатива за българско възраждане“(АБВ). Въз основа на персонална покана до Председателя на ПП „Движение за социален хуманизъм“ Александър Радославов в работата на конгреса взе участие наша делегация в състав: Александър Радославов – председател и Цветан Миньовски – зам.-председател на НИС на ПП ДСХ.

Нашите представители са връчили Поздравителен адрес до ръководството и делегатите на конгреса, което публикуваме на нашия партиен сайт. Приветствия бяха поднесени от Председателя на партия „Гергьовден“, от лидера на КТ „Подкрепа“ г-н Манолов, от г-н Георги Анастасов от името на партия „Български социалдемократи“, НП Емил Христов от партия ВМРО, ЗС „Ал. Стамболийски“ и др.

Припомняме, че на 02.03.2017 г. беше сключено Политическо споразумение между АБВ и ДСХ за подкрепа на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за последните парламентарни избори за 44 ОНС с участие на представители на ПП ДСХ в кандидат-депутатските листи, както и за стратегическо партньорство за изграждане на Политически съюз с лявоцентристка и патриотична насоченост.

На Конгреса на АБВ беше обновено ръководството и г-н Румен Петков е избран за председател.

Предстои конкретна работа по конкретизиране на стратегическото партньорство.

 

Изпълнителен секретар на НИС на ПП ДСХ

Елка Киричова

21.05.2018 г.