Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Поздравителен адрес

До г-н Константин Проданов

Председател на ПП АБВ


До Делегатите

на ІІІ редовен конгрес на ПП АБВ

 


Уважаеми г-н Проданов,

Уважаеми делегати,

 

Приемете нашите поздравления и искрени пожелания за успешно провеждане на заседанието на ІІІ редовен конгрес на ПП АБВ на 19 май 2018 г.

ПП „Движение за социален хуманизъм“ споделя разбирането, че лявоцентристкото политическо пространство е предимно историческа територия на българската социалдемокрация. На умерените, реформаторски сили, които защитават интересите на т.нар. средна класа – на предприемчивите и работливи граждани, които със своите професионални умения, знания, труд и собственост изграждат свободно, справедливо и солидарно общество, на базата на баланс и партньорство между интересите на труда и капитала, на личността, обществото и държавата.

Основна цел е съвместно реализиране на политика за възраждане на нашето отечество като демократична, парламентарна, правова и социална държава, с върховенство на закона и необходимия суверенитет, осигуряващ националните интереси.

Ние, заявяваме нашето решение и занапред да работим заедно за социално справедливо общество, което видният български социалдемократ д-р Атанас Москов нарече общество на социалния хуманизъм.

Може да разчитате на нашето лоялно партньорство и за в бъдеще.

Успех и мъдри решения!

 

С другарски привет,

Председател и представляващ ПП „Движение за социален хуманизъм“

ст.н.с. инж. Александър Радославов