Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Контакти

Адрес:
1505 - гр. София
ул. "Мърфи" №15
Александър Владимиров Радославов
тел. 02/ 846 3387 - председател

GSM 0899 823 338 - секретариат
e-mail: secretariat@dshbg.org