Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Официални документи и ръководни органи

 УСТАВ на партия "Движение за социален хуманизъм"Ръководство на партия "Движение за социален хуманизъм"

 

Оперативно бюроНационален изпълнителен съвет


Национална контролна комисия

 

Програмни направления