Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
ДСХ подкрепя програмата на ПЕС за младежта

  Партия "Движение за социален хуманизъм" (ДСХ) ще подкрепи програмата на ПЕС за младежта и ще участва активно в борбата за защита на интересите на европейските граждани против ТПТИ. Това обяви председателят й Александър Радославов пред делегатите на конгреса на партията. Ще продължим да искаме възст...
ПЕТА РЕДОВНА СЕСИЯ на Националното общо събрание на партия “Движение за социален хуманизъм”, 23.04.2016 г., София

  На 23.04.2016 г. в гр.София, в конферентната зала на ЦКС се проведе V –та редовна сесия на Националното общо събрание на ПП ДСХ, член на Коалиция „БСП лява България“. Беше отчетена дейността на партията и националните ръководни органи за периода 2012-2015 г. и приети съответни ...
Пета редовна сесия на Националното общо събрание на партия "Движение за социален хуманизъм"

  Националният изпълнителен съвет на партия "Движение за социален хуманизъм", с решение от 19.12.2015 г. на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Петата редовна сесия на Националното общо събрание на партия "Движение за социален хуманизъм" на 23 април 2016 г.(събота) от 10,00 ч., в град София в сградата н...