Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Делото на д-р Атанас Москов остава живо в сърцата на потомците

  На 29 юли 2016 г. в гр. Севлиево ръководството на партия "Движение за социален хуманизъм" се поклони пред паметника на д-р Атанас Москов, патрон на партията. Споменът за делото на д-р Атанас Москов, за социалния хуманизъм, превърнал се в негово верую, остава жив в сърцата на потомците.   ...
ДСХ подкрепя програмата на ПЕС за младежта

  Партия "Движение за социален хуманизъм" (ДСХ) ще подкрепи програмата на ПЕС за младежта и ще участва активно в борбата за защита на интересите на европейските граждани против ТПТИ. Това обяви председателят й Александър Радославов пред делегатите на конгреса на партията. Ще продължим да искаме възст...
ПЕТА РЕДОВНА СЕСИЯ на Националното общо събрание на партия “Движение за социален хуманизъм”, 23.04.2016 г., София

  На 23.04.2016 г. в гр.София, в конферентната зала на ЦКС се проведе V –та редовна сесия на Националното общо събрание на ПП ДСХ, член на Коалиция „БСП лява България“. Беше отчетена дейността на партията и националните ръководни органи за периода 2012-2015 г. и приети съответни ...