Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Да върнем Севлиево на верния път с № 19

         ...
С № 19 за Сливен: Промяната продължава!

         ...
Социалдемократи за един по-добър и достоен живот в община Русе

  ...