Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Поздравителен адрес

  До г-н Константин Проданов Председател на ПП АБВ До Делегатите на ІІІ редовен конгрес на ПП АБВ   Уважаеми г-н Проданов, Уважаеми делегати,   Приемете нашите поздравления и искрени пожелания за успешно провеждане на заседанието на ІІІ редовен конгрес на ПП АБВ на 19 май 2...
ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО на Александър Радославов, председател на ПП ДСХ пред делегатите и гостите на ІІІ Редовен конгрес на ПП АБВ

  Уважаеми г-н Президент Първанов, Уважаеми г-н Председател на ПП АБВ г-н Проданов, Уважаеми делегати на ІІІ Редовен конгрес на ПП АБВ, гости, Дами и господа,   Приехме със задоволство вашата покана за участие в най-високия Ви партиен форум, за което сърдечно благодаря. Днес, с колегата...
Информация от Секретариата на ПП на ДСХ

  На 19 май 2018 г. в гр. София се проведе ІІІ Редовен конгрес на ПП „Алтернатива за българско възраждане“(АБВ). Въз основа на персонална покана до Председателя на ПП „Движение за социален хуманизъм“ Александър Радославов в работата на конгреса взе участие наша делегация в със...