Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Портрети
Ангел Чакъров

  Интервю с Ангел Чакъров: "Малките партии могат да бъдат коректив" Портрет: Ангелов Чакъров между хладния практицизъм и шеговития стил Фоторакурси...
Валери Миленков

  Интервю с Валери Миленков: "Да поставим по-високи изисквания към хората, които ни представляват" Портрет на Валери Миленков Видеоклип в Youtube Фоторакурси...
Аспарух Аспарухов

  Интервю с Аспарух Аспарухов: "Хората с лидерски качества не са приети добре в партиите" Портрет - Аспарух Аспарухов - уважение и отговорност Видеоклип в Youtube Фоторакурси...