Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Награждаване на дейци на ДСХ от област Смолян

  На 11 юли 2015 г. в гр. Смолян се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Смолян по случай 20 годишнината от учредяването ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от обл...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Варна

  На 26 юни 2015 г. в гр. Варна се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Варна по случай 20 годишнината от учредяването ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от облас...
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО СЛОВО

  Опечалено семейство, роднини, близки, приятели и колеги на Евгений Матинчев, Майка България се разделя с един безспорно много достоен и народополезен свой син. Всички ние – семейството, роднини, приятели, колеги на покойния Евгений Матинчев губим любящия и грижовен баща и дядо, мъдрия с шир...