Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Заседание на НИС на ДСХ на 25.07.2015 г

  На 25 юли 2015 г. в гр. София се проведе заседание на Националния изпълнителен съвет на ДСХ, на което председателят на ДСХ, Александър Радославов информира членовете на НИС за решенията на на политическия съвет на коалиция „БСП лява България“. Беше обсъдена подготовката за участие на ПП...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Смолян

  На 11 юли 2015 г. в гр. Смолян се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Смолян по случай 20 годишнината от учредяването ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от обл...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Варна

  На 26 юни 2015 г. в гр. Варна се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Варна по случай 20 годишнината от учредяването ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от облас...