Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Награждаване на дейци на ДСХ от област Габрово

  На 31 юли 2015 г. в гр. Севлиево се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Габрово по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от...
Заседание на НИС на ДСХ на 25.07.2015 г

  На 25 юли 2015 г. в гр. София се проведе заседание на Националния изпълнителен съвет на ДСХ, на което председателят на ДСХ, Александър Радославов информира членовете на НИС за решенията на на политическия съвет на коалиция „БСП лява България“. Беше обсъдена подготовката за участие на ПП...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Смолян

  На 11 юли 2015 г. в гр. Смолян се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Смолян по случай 20 годишнината от учредяването ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти от обл...