Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
СКРЪБНА ВЕСТ

  07.07.2015 г. почина ст.н.с. Евгений Кирилов Матинчев. Икономист, народен представител в 36-то ОНС на Р.България (1991-1994), зам.-председател на МС и министър на труда и социалната политика (1992-1994) и.д. министър-председател. Виден български общественик, ст.н.с. Матинчев с убеденост и неоткл...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Благоевград

  На 13 юни 2015 г. в гр. Банско се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Благоевград по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти ...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив

  На 9 юни 2015 г. в гр. Карлово се проведе среща за награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти. ...