Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив

  На 9 юни 2015 г. в гр. Карлово се проведе среща за награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти. ...
Среща за награждаване дейци на ДСХ от област Сливен по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП

  На 5 юни 2015 г. в гр. Сливен се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Сливен по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. Присъстваха и бяха наградени членове на областното и общинското ръководство на ПП ДСХ, кмета на гр.Сливен Кольо Милев, народния пре...
Тържество по повод 20-годишния юбилей на „Движение за социален хуманизъм“

  На 14 май (четвъртък) 2015 г. в р-т „Панорама“, гр. София членовете на ДСХ честваха своята 20 годишнина. Тържеството е първото от поредицата чествания на юбилея на партията в страната. На събитието присъстваха и председателят на НС на БСП Михаил Миков, редица социалисти и социалдемокра...