Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Награждаване на дейци на ДСХ от област Благоевград

  На 13 юни 2015 г. в гр. Банско се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Благоевград по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти ...
Награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив

  На 9 юни 2015 г. в гр. Карлово се проведе среща за награждаване на дейци на ДСХ от област Пловдив по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. С почетен знак, юбилейна значка и юбилейна грамота бяха наградени изявени представители на общността на социалните хуманисти. ...
Среща за награждаване дейци на ДСХ от област Сливен по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП

  На 5 юни 2015 г. в гр. Сливен се проведе среща за награждаване дейци на ДСХ от област Сливен по случай 20 годишнина от учредяването на ДСХ като идейно течение в БСДП. Присъстваха и бяха наградени членове на областното и общинското ръководство на ПП ДСХ, кмета на гр.Сливен Кольо Милев, народния пре...