Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Портрети
Петрана Котупанова

  Интервю  - Петрана Котупанова: Харесвам конструктивната опозиция Портрет  - Петрана Котупанова или въплътената социална отзивчивост Видеоклип в Youtube Фоторакурси...
Катя Тошева

  Интервю - Катя Тошева: Ако не си скандален, оставаш в миманса Портрет - Катя Тошева - балансът на омиротворената душа Видеоклип в Youtube Фоторакурси...
Катя Димитрова

  Интервю - Катя Димитрова: Положителното мислене трябва да се подкрепи с конкретни действия Портрет Катя Димитрова -фурия на комуникацията Видеоклип в Youtube Фоторакурси...