Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Среща на Александър Радославов с новоприети членове на ДСХ в гр. Търговище

  На 20 март 2014 г. в гр.Търговище се проведе среща на новоприети членове на ПП ДСХ с председателя на ПП ДСХ Александър Радославов, зам.-председателя на ПП ДСХ Елка Киричова и изпълнителния секретар на ПП ДСХ Чавдар Сутински. В кафе-театъра на читалището присъстваха 24 души. Беше учредено общинско ...
Регионална среща на членове на ДСХ в Сливен

  На 15 март 2014 година в гр. Сливен се проведе регионална среща на членове на ДСХ. На срещата присъстваха г-н Александър Радославов - председател на ДСХ, Елка Киричова - зам.-председател на ДСХ, Иван Дочев - зам.-председател на ДСХ и Чавдар Сутински - изпълнителен секретар на ДСХ. Разисквани бяха в...
Представяне на книгата “Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството" в Карлово

  На 15 февруари 2014 година в гр. Карлово пред членове и симпатизани на ДСХ от община Карлово, Александър Радославов представи второто издание на книгата “Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството”. Проявата беше организирана от Христина Иванова, председател на общинската орга...