Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Заседание на Националния изпълнителен съвет на ДСХ

  На 14.12.2013 г. в град София се проведе заседание на НИС на ДСХ. Александър Радославов - председател на партия ДСХ, представи доклад на тема: "Актуалната политическа обстановка и мястото на социалния хуманизъм". Г-жа Гергина Михалкова представи на присъстващите сборника с материали на д-р Москов "...
Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството

  На 28 ноември 2013 г.  ПП “Движение за социален хуманизъм” представи сборник с материали на своя идеен патрон и почетен председател на БСДП д-р Атанас Москов. Във второто издание на книгата “Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството” са събрани негови статии и...
Поздравление по случай 10 г. ПП ДСХ

  На 5 април 2013 г. ПП ДСХ отбелязва 10-та си годишнина...