Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството

  На 28 ноември 2013 г.  ПП “Движение за социален хуманизъм” представи сборник с материали на своя идеен патрон и почетен председател на БСДП д-р Атанас Москов. Във второто издание на книгата “Социалният хуманизъм – бъдеще на човечеството” са събрани негови статии и...
Поздравление по случай 10 г. ПП ДСХ

  На 5 април 2013 г. ПП ДСХ отбелязва 10-та си годишнина...
На тържество в с. Богдан, Карловско

  Александър Радославов празнува със земеделската кооперация в с. Богдан...