Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Поздравление по случай 10 г. ПП ДСХ

  На 5 април 2013 г. ПП ДСХ отбелязва 10-та си годишнина...
На тържество в с. Богдан, Карловско

  Александър Радославов празнува със земеделската кооперация в с. Богдан...
Референдумът е първа стъпка по пътя на промяната

  Послания от организационна сбирка на актива на БСП в София с участие на представители на ДСХ –9.01.2012, зала на ВИАС...