Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
5 лъжи и 5 истини за АЕЦ

  Истини и манипулации за АЕЦ "Белене"...
Призив за участие в националния референдум

  Да кажем "ДА" на българската ядрена енергетика...
Заседание на НИС на 15.12.2012 г.

  НИС на ДСХ прие актуални документи...