Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Портрети
Митко Трушев

  Интервю - Митко Трушев: Без корист и дребнави мисли да се търси истинско патриотично обединение Портрет - Митко Трушев -антиконформисткият авторитет Видеоклип в Youtube Фоторакурси...
Росица Дойнова - Евтимова

  Интервю - Росица Дойнова - Евтимова: Стефан Радославов не искаше разделение в БСДП, затова основа ДСХ като вътрешно идейно течение Портрет - Росица Дойнова -Евтимова и експертизата на българския модел Видеоклип в Youtube Фоторакурси...
Дона Стамова

  Интервю - Дона Стамова: Социалдемокрацията не е идеология за масите Портрет - Дона Стамова и лъчението на добросърдечността Видеоклип Фоторакурси от интервюто...