Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Актуално
Поздравление към Ал. Радославов от името на ръководния екип на ДСХ

  "Щастливи сме да бъдем съратници с човека и водача, който носи най-важният дар умение да поднесе прекрасната си същност на света"...
Интервю на Ал Радославов:Промени в закон дискриминират парламентарни партии

  Интервю на председателя на ПП ДСХ А.Радославов пред Агенция "Фокус"...
Заседание на Оперативното бюро на НИС /8.06.2012/

  Заседание на на Оперативното бюро на НИС в Копривщица Фоторакурси от заседанието...