Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Портрети
Сиво Сивов

  Интервю: "В политиката е важно да не слагаме на пиедестал собствената си значимост" Портрет Видеоклип с интервюто в Youtube Фотогалерия...
Елка Киричова

  Интервю - Елка Киричова: Ако не се развали политическото статукво в България, край на надеждите ни за реална промяна Портрет: Ели -моторът на ДСХ Видеоклип Фотогалерия...
Иван Василев

  Интервю: "Важно е за вярваме и да пазим хората си" Портрет: Иван Василев -като островче на доброта, милосърдие и почтеност Видеоклип на интервюто в Youtube Фотогалерия...