Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Портрети
Александър Радославов

  Интервю: "Социалният хуманизъм е съвременен прочит на християнските ценности" Портрет: А. Радославов -радетелят на единството Видеоклип в Youtube Фотогалерия...
Генерал-майор Иван Дочев

  Иван Дочев: "Страхуват се от възраждането на социалдемокрацията" Фоторакурси на Иван Дочев Видеоинтервюто...
Кръстю Станилов

  Интервю с Кръстю Станилов: "Българският преход -удовлетворение само на жаждата за пари и бързо забогатяване" Видеоклип с интервюто на Кр. Станилов Фоторакурси...