Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Статии
Висшите училища и пазарът

  Държавата не трябва да се освобождава от регулаторните си функции да определя количеството и нуждите от кадри в различните професии Чл.-кор. проф. Димитър Бучков В началото на прехода и особено след приемането на Закона за автономията през 1990 г. започна стихийно да се прилага пазарният принцип ...
В Европа, но никога срещу Русия

  Сегашните български власти участват с безотговорна лекота в приемането и прилагат икономически санкции срещу Москва, от които ние губим много повече Проф. Иван АНГЕЛОВ, член-кореспондент на БАН България предава лекомислено своя икономически, политически и военен суверенитет като член на НАТО и ЕС...
Цунамито "Подемос"

  Всички традиционни партии в Испания са срещу новата алтернативна формация, която стана първа политическа сила, следвайки кредото си, че противостоенето вече не е "дясно-ляво", а "горе-долу" Къдринка Къдринова Мадрид-София Когато у нас се говори за кръгове и обръчи, всички се сещат за кръгове от...