Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Школа за политически лидери
Анонс за Школа за политически лидери

  Кратка презентация...
Обучителни семинари

  1. Първи обучителен семинар -Вършец 2. Семинар в Пловдив 3. Семинар в Сливен 4. Семинар в София 5. Семинар в Поморие 6. Семинар в Дряново...
Страници: 1