Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Фото галерия
Разширено заседание ОБ НИС 22 06 07
Разгледай албума
Казанлък 27 07 07
Разгледай албума
Събор Бузлуджа 1 09 07
Разгледай албума