Всички книги, издадени от ПП "ДСХ" можете да изтеглите от интернет адрес: http://www.scribd.com/admindsh

Фото галерия
Сливен 22 08 07
Разгледай албума
Концерт в Созопол 26 08 07
Разгледай албума
Платформа Европейски Социалисти 2 04 07
Разгледай албума